1. ÜLDTINGIMUSED

1.1 Kehtivus

Käesolevad tingimused kehtivad Rehelaane oü (edaspidi „Müüja" või "www.stonest.ee") internetileheküljelt aadressil www.stonest.ee tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi ainsuses „Leping"), mis sõlmitakse Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Tellija" või „Ostja") vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.
Tellimistingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 01.06.2013.a.

1.2 Lepingu jõustumine

Tellija tellimus loetakse pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses sõlmida tellitud kauba ostu-müügileping. Müüja ei pea oma nõustumisest tellimusega Tellijale eraldi teatama. Müüja loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma. Juhul, kui tellija on teavitanud Müüjat oma e-maili aadressist, siis edastatakse talle tellimuse kinnitusena arve elektrooniliselt.

1.3 Tellimuse täitmine

1.3.1. Kui tellitav toode on Müüja laos olemas siis täidetakse tellimus 2-14 tööpäeva jooksul peale ettemaksu laekumist Müüja arveldusarvele.
1.3.2. Kui tellitavat toodet Müüja laos kohapeal ei ole siis täidetakse tellimus maksimaalselt 30 päeva jooksul peale ettemaksu laekumist Müüja arveldusarvele.

1.4 Hinnad ja makseviis

www.stonest.ee internetileheküljel olevate kaupade hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%.
Kauba eest on võimalik tasuda ülekande teel arve alusel. Arve väljastatakse elektrooniliselt tellija e-mailile.
Kui arve saatmisest on möödunud 3 päeva, aga makset ei ole laekunud Müüja arveldusarvele, tühistatakse esitatud tellimus, kui ei ole kokkulepitud teistmoodi.

1.5 Kauba kättetoimetamine

Kokkuleppel

1.6 Tellija õigus tellimusest taganeda

Vastavalt VÕS § 56 on Tellijal õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud
ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Tellijale, väljaarvatud VÕS § 53 lg.4 sätestatud juhtudel. Ei kehti tellitavale kaubale(k.a kaubale mis ei ole meie laos) ja juriidilistele isikutele.
Lepingust taganemiseks ja kauba tagastamise soovist teatamiseks tuleb Tellijal esitada Müüjale sellekohane kirjalik teade.
Peale kirjaliku teate saamist võtab Müüja Tellijaga ühendust ja lepitakse kokku kauba tagastamisega seotud üksikasjad.
Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Tellija.
Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.
Kui tagastatav kaup või müügipakend on rikutud, tuleb tellijal kompenseerida kauba väärtuse vähenemine.
Müüja hüvitab Tellijale kauba maksumuse 30 päeva jooksul peale tagastatud kauba kätte saamist müüja poolt soovitud pangaarvele.
Kauba tellimisel tasutud transpordikulu tagastamisele ei kuulu.

1.7 Müüja õigus lepingust taganeda

Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui vastava kauba varud on ammendunud või kui lepingu täitmine osutub võimatuks Müüjast mittesõltuvatest asjaoludest.
Tellijat informeeritakse sellest esimesel võimalusel e-maili teel.
Tellija tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul Tellija osundatavale pangaarvele.

1.8 Garantiitingimused

Kõikidele kaupadele kehtivad Eesti vabariigi seadustest tulenevad garantiitingimused. Puuduste esinemisel on tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest. Garantii aluseks on tellimusega kaasasolev originaalarve.

1.9 Isikuandmete kogumine, kasutamine ja kaitse

www.stonest.ee külastuse ja ostude käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalselt.
Müüjal on õigus koguda Tellija poolt Müüjale avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule.
Müüjal on õigus kasutada Tellija isikuandmeid ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale.
Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.
Müüja ei avalda Tellija poolt Müüjale avaldatud andmeid tellimuse täitmisega mitte seotud isikutele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.
Kaupade eest tasumiseks kasutatavate pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.

1.10 Vastutuse piirang

Müüja vastutab vaid raskest hooletusest tingitud kahju eest. Müüja ei vastuta võimalike trükivigade eest. www.stonest.ee internetikaubamajas olevad pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad olla erinevad tegelikust tootest. Hinnad, tekstid ja kaupade saadavuse info võivad muutuda ette teatamiseta. Müüja ei vastuta kullerfirma teenuse kvaliteedi eest.

2. LÕPPSÄTTED

Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

3. KONTAKTANDMED

Rehelaane OÜ
Reg.nr.11552978
KMKR EE101285258
Konto: EE251010220095055018
Juriidiline aadress: Rehe 49, Viljandi 71015
 
Tel: 566 965 49
E-post: myyk@stonest.ee

 


Powered by Einar Arro